Biuletyn Informacji Publicznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 17.02.2017, 13:50

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

05-326 Poświętne , ul. Krótka 1
woj. mazowieckie, powiat wołomiński
tel. / fax (0-25) 752-03-15,
tel. (0-25) 752-03-90 wew. 22
email: opsposwietne@op.pl

RACHUNEK BANKOWY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM

03 9226 0005 0030 0142 2000 0010

 

Godziny pracy:

Poniedziałek          730 - 1500 

Wtorek                   730 - 1730  

Środa                     dzień wewnętrzny

Czwartek                730 -  1500  

Piątek                     730 -  1500  

 

 

WAŻNE !!!

 

INFORMACJA GOPS DOT. NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO 2016/2017 : 


ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  I  ŚW. ALIMENTACYJNYCH

 

OD 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO 10 WRZEŚNIA 2016 r. NALEŻY ZŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY LUB OŚWIADCZENIE RODZICA, ŻE DZIECKO CHODZI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ.

NIEDOSTARCZENIE W/W ZAŚWIADCZEŃ LUB OŚWIADCZEŃ SPOWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO ORAZ DODATKÓW NA DOJAZDY DZIECKA DO SZKOŁY.

  • OD 10 SIERPNIA 2016 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
  • OD 1 WRZEŚNIA 2016 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA !!!

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 nie są zobilgowane  do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS / wysokość składek zdrowotnych /.

GOPS Poświętne jako organ rozpatrujący wniosek o dane świadczenia samodzielnie uzyska wymagane informacje w drodze wymiany danych z właściwą instytucją.

 

 

©1999-2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL