Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 18.11.2021, 15:05

Komunikaty

 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE 

 

U W A G A !!!

12 LISTOPADA (PIĄTEK) 2021 R.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM NIECZYNNY

 

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem ustalono 12 listopada 2021 roku dniem wolnym od pracy, z  jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania

w dniu 6 listopada (sobota) 2021 roku.

 

6 LISTOPADA (SOBOTA) 2021 ROKU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM

CZYNNY BĘDZIE W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Szczegóły w zakładce po lewej stronie.

 

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie:

   - zasiłku rodzinnego z dodatkami

   - świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski można składać w formie:

   - elektronicznej -  już od 1 lipca 2021 r.

   - tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2021 r.  

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES 2021/2022 

TERMINY WYPŁAT:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2021 r. 

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021 r.

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2022 r.

 

UWAGA

Dobry Start „300 +” w ZUS

Od 1 lipca 2021 r.  zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez:

- portal informacyjno-usługowy Emp@tia 

  ( https://empatia.mpips.gov.pl/ )

- bankowość elektroniczną

- portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Osoby, które nie mają konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, mogą spotkać się 27 lipca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem z ekspertem ZUS, który założy takie konto.

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.
Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku (od lutego 2021r.) prosimy o ich składnie do 30 czerwca 2021r. (w razie złożenia wniosku po tym terminie, świadczenia będą wypłacane od miesiąca złożenia wniosku tj. bez wyrównania za czerwiec). Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem ( UWAGA ZMIANA SIEDZIBY: POŚWIĘTNE, UL. SZKOLNA 2, 05-326 POŚWIĘTNE – budynek obok ośrodka zdrowia)  lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

 

U W A G A

Zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

Informujemy, że od dnia 4 maja 2021 r. siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, będzie zlokalizowana w Poświętnem   przy ul. Szkolnej 2 (budynek znajduje się obok budynku, w którym mieści się Przychodnia Zdrowia Centrum).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

 

U W A G A

W A Ż N Y  K O M U N I K A T

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz w trosce o Państwa i Nasze bezpieczeństwo prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Dokumenty i wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem można złożyć elektronicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Prosimy, aby w miarę możliwości wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ składać w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu EMPATIA lub portalu ZUS PUE.

Osoby, które chcą złożyć wnioski osobiście lub pobrać druki wniosków proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania pod nr tel. 25 752 03 15.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 25 752 03 15.

 

Zapraszamy na Naszą nową stronę internetową:

http://gopsposwietne.pl/

 

Pomoc dla potrzebujących

Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy takiej jak np. zrobienie zakupów

Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Twojej okolicy.

Chcesz bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym?

Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej lub zostaw nam kontakt do siebie!

 

Nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od dnia 1 sierpnia przyjmowane są również wnioski w formie tradycyjnej / papierowej / na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem  zaleca się zachować bezpieczną odległość klienta od klienta (1-1,5 metra).

Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku.

Przypominamy o noszeniu maseczek ochronnych i odkażaniu rąk.

Wnioski przyjmowane są w dniach:

poniedziałek 7.30 -13.00

czwartek 7.30 -13.00

piątek 7.30 -13.00

We wtorek wnioski przyjmujemy w godz.10 - 18.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

 

Informacja dotycząca pomocy psychologicznej

Informujemy, że  psycholog Pani  Barbara Wardaszko od dnia 14 maja do odwołania przyjmuje w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem w pokoju nr 003.
Osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy w każdy czwartek w godzinach 8-13.

 

 

Jak załatwić sprawę podczas epidemii?

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że bezpośrednia obsługa mieszkańca została znacznie ograniczona.

OPS informuje aby korzystali Państwo z alternatywnych form komunikacji z Ośrodkiem przez ePUAP, e-mail, telefon.

Sprawę można to załatwić przez internet. Wystarczy profil zaufany.

Można to zrobić również przez telefon:

Telefon -  25 752 03 15

Zachęcamy do korzystania z komunikacji elektronicznej:

Kontakt mailowy do OPS:

Sprawy ogólne:

 gops@ugposwietne.pl

Pomoc społeczna:

gops.pomoc3@ugposwietne.pl

Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny:  gops.alimenty@ugposwietne.pl

Przypominamy, że wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i opiekuńcze można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a także platformy e-PUAP.

Wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej w walce z koronawirusem

Szanowni Państwo,

Na podstawie Decyzji nr 84/DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2020 r. oraz Rozkazu nr 71/2020 Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z dnia 19 marca 2020 r. informujemy o możliwości udzielenia pomocy w zakresie zaopatrywania w żywność, medykamenty, sprzęt medyczny i inne produkty dla osób potrzebujących.

Pomoc udzielana jest na wniosek właściwego organu służb sanitarnych lub organu samorządu terytorialnego.

Główny nacisk  został położony na wsparcie służb sanitarnych oraz samorządu terytorialnego w zaopatrywaniu osób potrzebujących w żywność i leki .

Grupy osób objetych wsparciem:

 1. rodziny personelu medycznego zaangażowanego w zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa;
 2. kombatanci;
 3. weterani działań poza granicami państwa;
 4. osoby starsze, powyżej 60 roku życia;
 5. osoby niepełnosprawne;
 6. osoby samotnie wychowujących dzieci;
 7. osoby poddane kwarantannie.

Dodatkowa Informacja w załączniku na dole strony.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poświętne

 

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną koronawirusem i  zwiększaniem się liczby zakażeń,  prosimy Państwa o ograniczenie wizyt w siedzibie naszego Ośrodka Pomocy Społecznej i w miarę możliwości o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Z uwagi na zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa wizyty pracowników socjalnych odbywać się będą tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń pieniężnych tj. 500 + i św. rodzinne w miesiącu marcu

Mając na uwadze Nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w dniach wypłaty świadczeń. Jeżeli jest to możliwe starajmy się załatwiać sprawy pojedynczo, zachowajmy odpowiednią odległość od drugiej osoby, unikajmy kolejek w czasie załatwiania spraw i przebywania w większych grupach.

W celu zminimalizowania kontaktów został wydłużony termin odbioru świadczeń pieniężnych.

Świadczenia można odbierać w następujących terminach:

 • świadczenia wypłacane na poczcie 
 • od 20 do 24 marca
 • świadczenia wypłacane w banku 
 • od 20 do 30 marca

 

       Zapraszamy do zapoznania się z zakładką

 

          Klub Senior +         

 

UWAGA !!!

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Więcej informacji w zakładce 300 dla ucznia.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

05-326 Poświętne, ul. Szkolna 2
woj. mazowieckie, powiat wołomiński
tel. / fax (0-25) 752-03-15
tel. kom. 731 775 277
email: gops@ugposwietne.pl

RACHUNEK BANKOWY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM

03 9226 0005 0030 0142 2000 0010

Godziny pracy:

 • Poniedziałek          730 - 1530 
 • Wtorek                   1000 - 1800  
 • Środa                     dzień wewnętrzny
 • Czwartek                730 -  1530  
 • Piątek                     730 -  1530 
do góry