Biuletyn Informacji Publicznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 04.03.2019, 14:27
BIP.gov.pl
Redakcja serwsiu
Rejestr zmian

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UWAGA MIESZKAŃCY !!!!!!!

                                                                                           

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM INFORMUJE, ŻE DARY ŻYWNOŚCIOWE DLA OSÓB, KTORE NIE ZGŁOSIŁY SIĘ PO ODBIÓR W WYZNACZONYM TERMINIE WYDAWANE BĘDĄ W DNIU  25 MARCA w godz. 9.00 - 12.00

 

UW A G A !!!

 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Więcej informacji w zakładce 300 dla ucznia.

 

WAŻNE !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do :

 - świadczenia wychowawczego 500+

 - zasiłku rodzinnego i dodatków 

 - funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane w pokoju nr 11

 - tradycyjnie od dnia 1 sierpnia 2018 roku

- drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 roku

 

Adresy poczty elektronicznej, z których będą wysyłane informacje do klientów:

gops.swiadczenia@ugposwietne.pl

gops.alimenty@ugposwietne.pl

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

05-326 Poświętne , ul. Krótka 1
woj. mazowieckie, powiat wołomiński
tel. / fax (0-25) 752-03-15,
tel. (0-25) 752-03-90 wew. 22
email: gops@ugposwietne.pl

RACHUNEK BANKOWY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM

03 9226 0005 0030 0142 2000 0010

 

Godziny pracy:

Poniedziałek          730 - 1530 

Wtorek                   1000 - 1800  

Środa                     dzień wewnętrzny

Czwartek                730 -  1530  

Piątek                     730 -  1530 

 

 

 

 

 

 

 

©1999-2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL