Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

ZMIANY KDR

Informujemy, że dnia 9 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Nowelizacja ta wprowadza następujące zmiany:

1. wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną

2. każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, posiadające ważny polski dowód osobisty (mLegitymację w przypadku dziecka), którym przyznano prawo do KDR, mogą od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub APP Store.

3. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych ( plastikowych ) KDR.

Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS.

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

 

W dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

 

Aktualne informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Aktualna oferta partnerów Karty Dużej Rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze  mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.01.2019
Data modyfikacji : 22.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry