Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Ogłoszenie o naborze do Klubu Senior + w Międzylesiu

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 oraz środków Gminy Poświętne.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem
ogłasza nabór uczestników

do „Klubu Senior+” w Międzylesiu

Międzyleś 11B, 05-326 Poświętne

 

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Poświętne,
 • w wieku 60 +, nieaktywnym zawodowo
 • chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, aktywności ruchowej,
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także
  w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
 • i wiele innych zajęć.

Pierwszeństwo udziału w „Klubie Senior+” ma kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem ul. Krótka 1, pok. nr 11, (w godzinach pracy ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  od 7.30 do 15.30, wtorek od 10.00 do 18.00).

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem,
 • ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.

 

Na Państwa deklaracje czekamy do dnia 10 lutego 2021 roku, zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu naboru uczestników.

Klub „Senior+” będzie czynny dwa razy w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Przewiduje się również organizację zajęć w godzinach popołudniowych i w soboty.
Dni i godziny pracy Klubu Senior+, zostaną ustalone w porozumieniu z jego uczestnikami.

Do pobrania:

 • deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Międzylesiu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu uczestnictwa w Klubie Seniora,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dla celów rekrutacji do Klubu Seniora,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • klauzula informacyjna.

Metadane

Data publikacji : 22.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry