Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Pomoc Psychologiczna i Wsparcie Terapeutyczne

Pomoc osobom uzależnionym

Informujemy, że w celu zwiększenia dostępności do specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin w Urzędzie Gminy w Poświętnem w godz. 16.00 - 19.00 pełni dyżury terapeuta uzależnień Pani Barbara Olszewska.

Terminy dyżurów:

Styczeń: 24

Luty: 7,21

Marzec: 7,21

Kwiecień: 4,25 

Każda osoba może przyjść do terapeuty i skorzystać z bezpłatnej pomocy. Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, również te które nie są dotknięte problem uzależnienia, a chciałyby skorzystać z pomocy i wsparcia psychologa.

W celu umówienia spotkania należy skontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W Gminie Poświętne specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym udziela Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem, której celem jest między innymi motywowanie i kierowanie osób uzależnionych na leczenie, udzielenie rodzinie bądź osobie uzależnionej pomocy w podjęciu leczenia przez osobę uzależnioną.

Osoby uzależnione oraz członkowie rodzin mogą korzystać ze specjalistycznej pomocy w formie poradnictwa i terapii psychologicznej – indywidualnej i rodzinnej, poradnictwa prawnego oraz poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Kościele parafialnym w Poświętnem w każdy poniedziałek o godz.18. odbywają się spotkana grupy AA.

Pomoc psychologiczna

Informujemy, że  psycholog Pani  Barbara Wardaszko od dnia 14 maja 2020 roku do odwołania przyjmuje w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem w pokoju nr 003. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy w każdy czwartek w godzinach 8-13.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy służą poradnictwem, pomagają osobom uzależnionym i ich rodzinom w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i innych spraw niezbędnych do podjęcia terapii i leczenia alkoholowego oraz poprawy funkcjonowania rodziny.

Metadane

Data publikacji : 08.07.2019
Data modyfikacji : 17.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry