Biuletyn Informacji Publicznej Pomoc Psychologiczna i Wsparcie Terapeutyczne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 09.01.2019, 14:43

Pomoc Psychologiczna i Wsparcie Terapeutyczne

Wtorek, 25 lipca 2017

Pomoc Psychologiczna i Wsparcie Terapeutyczne

Pomoc osobom uzależnionym

Informujemy, że w celu zwiększenia dostępności do specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin w poniedziałki i czwartki w Urzędzie Gminy w Poświętnem w godz. 9.00 - 12.30 pełni dyżury terapeuta uzależnień Pani Boriana Semerdżijewa.

Każda osoba może przyjść do terapeuty i skorzystać z bezpłatnej pomocy. Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, również te które nie są dotknięte problem uzależnienia, a chciałyby skorzystać z pomocy i wsparcia psychologa.

W celu umówienia spotkania należy skontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pani terapeutka prowadzi warsztaty dla rodziców zorganizowane na terenie Gminy Poświętne.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Termin najbliższego spotkania : 27 lipca o godz. 9.00. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

W Gminie Poświętne specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym udziela Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem, której celem jest między innymi motywowanie i kierowanie osób uzależnionych na leczenie, udzielenie rodzinie bądź osobie uzależnionej pomocy w podjęciu leczenia przez osobę uzależnioną.

Osoby uzależnione oraz członkowie rodzin mogą korzystać ze specjalistycznej pomocy w formie poradnictwa i terapii psychologicznej – indywidualnej i rodzinnej, poradnictwa prawnego oraz poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Kościele parafialnym w Poświętnem w każdy poniedziałek o godz.18. odbywają się spotkana grupy AA.

Pomoc psychologiczna

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poświętnem w każdy czwartek w godzinach 8 -14 przyjmuje psycholog Pani Barbara Wardaszko.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy służą poradnictwem, pomagają osobom uzależnionym i ich rodzinom w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i innych spraw niezbędnych do podjęcia terapii i leczenia alkoholowego oraz poprawy funkcjonowania rodziny.

Metadane

Data publikacji 25.07.2017
Data modyfikacji 25.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko
©1999-2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL