Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Powiatową Kartę Rodziny może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej, w tym wielodzietnej rodziny zastępczej, zamieszkałej na terenie Powiatu Wołomińskiego pod wspólnym adresem, pod warunkiem, że Gmina na terenie której zamieszkuje rodzina wielodzietna przystąpiła do Programu Powiatowej Karty Rodziny. Karty wydawane są na wniosek rodzica/przedstawiciela ustawowego każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej. Przyznanie Karty nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie.

 

Więcej informacji na stronie internetowej : www.takrodzina.pl

 

http://www.takrodzina.pl/

https://pl-pl.facebook.com/takrodzina

http://www.powiat-wolominski.pl/

 

Metadane

Data publikacji : 27.11.2018
Data modyfikacji : 17.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry