Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowa Karta Rodziny - Wołomin - Powiatowa Karta Rodziny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2019, 15:23

Powiatowa Karta Rodziny

Wtorek, 27 listopada 2018

UWAGA !!!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem informuje, że wnioski o przedłużenie nieaktywnych kart w ramach programu TAKrodzina.pl należy złożyć do 6 sierpnia 2018 roku.

Powiatową Kartę Rodziny może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej, w tym wielodzietnej rodziny zastępczej, zamieszkałej na terenie Powiatu Wołomińskiego pod wspólnym adresem, pod warunkiem, że Gmina na terenie której zamieszkuje rodzina wielodzietna przystąpiła do Programu Powiatowej Karty Rodziny. Karty wydawane są na wniosek rodzica/przedstawiciela ustawowego każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej. Przyznanie Karty nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie.

 

Więcej informacji na stronie internetowej : www.takrodzina.pl

 

http://www.takrodzina.pl/

https://pl-pl.facebook.com/takrodzina

http://www.powiat-wolominski.pl/

 

Metadane

Data publikacji 27.11.2018
Data modyfikacji 27.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko
©1999-2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL