Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

http://www.pcprwolomin.pl/

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce

http://poik-zielonka.pl/

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

http://kppwolomin.policja.waw.pl/portal/pw/752/919/Komenda_Powiatowa_Policji_w_Wolominie.html

Sąd Rejonowy w Wołominie

http://wolomin.sr.gov.pl/

Obywatelskie Biuro Porad w Tłuszczu

http://obywatelskiebiuroporad.pl/

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie

http://optu-wolomin.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia" I

http://www.niebieskalinia.pl/

Fundacja Centrum Praw Kobiet - Warszawa

http://www.cpk.org.pl/

Stowarzyszenie dla Rodzin

http://stowarzyszeniedlarodzin.pl/dla-rodziny-dziecko-rodzic-rodzina

 

Metadane

Data publikacji : 27.11.2018
Data modyfikacji : 27.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry