Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja serwisu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2018, 13:23

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Grażyna Prostko
Kierownik GOPS Poświętne
opsposwietne@op.pl
tel. :25 752 03 15
fax :25 752 03 15
Łukasz Ryszawa
Informatyk
informatyk@ugposwietne.pl
tel. :25 752-03-90 w 27
fax :25 752-0390 w 16

©1999-2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL