Biuletyn Informacji Publicznej INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 09.01.2019, 14:43

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Poniedziałek, 23 lipca 2018

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500+"
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski można składać w formie:

  • elektronicznej -  już od 1 lipca 2018 r.
  • tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018 r.  

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października br.,

- od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada,

- od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia danego roku,

- od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

(UWAGA! złożenie wniosku w miesiącu listopadzie br. powoduje brak możliwości otrzymania przysługujących świadczeń wychowawczych za miesiąc październik 2018 r.)

- od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia roku następnego, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada br.,

- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31  grudnia,

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

(UWAGA! złożenie wniosku w miesiącu grudniu br. powoduje brak możliwości otrzymania przysługujących świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad 2018 r.) 

Metadane

Data publikacji 23.07.2018
Data modyfikacji 24.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko
©1999-2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL